Sunday, January 30, 2011

Fairy tale

กบเลือกนาย
ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ยังมีฝูงกบที่ใช้ชีวิตอย่างเสรีและมีความสุขในบึงน้ำแห่งหนึ่ง แต่แล้ววันหนึ่ง พวกมันบางตัวคิดว่าสิ่งที่เป็นอยู่นี้ไม่ถูกต้อง พวกมันควรจะมีกษัตริย์ปกครองพวกมัน ดังนั้นพวกมันจึงได้ไปอ้อนวอนกับเทพเจ้าจูปิเตอร์เพื่อขอในสิ่งที่ร้องการ “ท่านจูปิเตอร์ผู้เปี่ยมด้วยพลัง” พวกมันร้อง “ส่งกษัตริย์ให้เรา เขาจะได้ปกครองเหนือเรา และทำให้เราอยู่ในกฎระเบียบ” เทพเจ้าจูปิเตอร์หัวเราะกับสิ่งที่พวกมันปรารถนาและได้ส่งท่อนไม้ขนาดใหญ่ลงมาที่หนองน้ำนั้น ฝูงกบตกใจสุดขีดกับเสียงท่อนไม้กระทบพื้นน้ำ พวกมันทั้งหมดจึงรีบไปยังริมตลิ่งเพื่อจะมองดูเจ้าสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ที่น่ากลัวนั้น แต่ไม่นานหลังจากนั้น เมื่อพวกกบเห็นว่ามันลอยนิ่งไม่ไหวติง กบบางตัวที่กล้าหาญก็เสี่ยงชีวิตว่ายตรงไปยังท่อนไม้นั้น พวกมันกล้าที่จะแตะต้องท่อนไม้ซึ่งยังคงลอยนิ่งไม่ไหวติง แล้วกบบางตัวก็กระโดดขึ้นไปยังท่อนไม้นั้น พร้อมกับกระโดดโลดเต้น หลังจากนั้นพวกกบก็มัวยุ่งกับภารกิจประจำวันของมันโดยไม่ได้ชำเลืองมองกษัตริย์ท่อนไม้ซึ่งลอยนิ่งอยู่ในความมืดเลยด้วยซ้ำ แต่จากนั้นไม่นาน พวกมันก็เริ่มคิดว่าสิ่งนี้ไม่เหมาะกับพวกมัน จึงพากันอ้อนวอนเทพเจ้าจูปิเตอร์อีกครั้ง “พวกเราต้องการกษัตริย์จริงที่สามารถนาปกครองเราได้” คราวนี้เทพเจ้าจูปิเตอร์โกรธจัด จึงได้ส่งนกกระสาตัวใหญ่ลงมาให้ และมันก็เริ่มล่ากบเป็นอาหารของมันวันแล้ววันเล่าจนกระทั่งในหน้องน้ำนั้นไม่มีกบเหลืออยู่สักตัวเดียว

Frog choose boss

           Once long ago The frog colony to live free and happy in the water of a lake. But then one day. Some of them think this is something that is not valid They should have a king, they are parents. So they went to pray to the god Jupiter to get the things that cry. "You Jupiter with the force of the flush, they're singing" the king sent to us. He ruled over us. And gives us the rules, "the god Jupiter laugh at what they desire and have sent a large piece of wood down to the pond. Herd frog sounds extreme shock affecting the ground water timber. They are all so hurried to the riverbank to watch the giant monster that is awesome. But soon after that. When they see a frog, it still floats motionless Some frogs that suicide was a courageous swim directly to the timber. They dare to touch the timber, which remains static float motionless Some frogs and then jumped up to the timber. With caper After that they interfere with the mission frog is dull day of it without a glance at the king timber floating motionless in the dark even at all. But then again shortly. They began to think something is not right for them. It took a pleading god Jupiter again "We want the king that can actually our parents," This time, angry god Jupiter. Has sent a large stork comes down to. And it began its hunt frogs for food day after day until the water is not for younger frogs few remaining single.

1 comment:

  1. I like very the moral .The moralof this story: If we do not know sufficiency that it cause adverse effects would follow finally.

    ReplyDelete